M.Orhan BOZDOĞAN
Teftiş Kurulu Müdürü

 

  1. Gaziantep Şehitkâmil Belediyesine bağlı birim ve kuruluşlar ile tüm işletmelerin teftişinin etkin biçimde yürütmesi hususunda genel prensipleri tespit ve personelin verimli çalışmasına teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek.
  2. Bütün birimlerin her türlü faaliyet ve işlemlerinde, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere uyulup uyulmadığı yönünde teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek.
  3. Bütün birimlerde kullanılan yöntemlerin, çalışma yerleri ile yerleşme durumlarının verimliliğini, ekonomik etkinliğini ve hizmet kalitesini sağlamaya yeterli olup olmadığını incelemek, araştırmak ve denetlemek,
  4. Memur ve hizmetlilerin bilgi ve becerilerini değerlendirmek.
  5. Bütün birimlerde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmalarını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek.
  6. Uygulamada ulaşılması öngörülmüş amaçlardan ve mevzuattan sapmalar varsa veya mevzuat gerçek gereksinim ve duruma uygun değil ise, bunları nedenleriyle ortaya çıkarmak, bu sapmaların ya da amaca ulaşmaya engel mevzuatın düzeltilmesi için her kademedeki yöneticiye ışık tutacak şekilde olanaklı çözüm yolları arasından en tutarlısını seçerek önermek.
  7. Başkanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan birimlerin görev ve hizmet amaçlarının en uygun biçimde yürütülmesi için; Belediyeye bağlı birimler arasında koordinenin sağlanması, kırtasiyeciliğin önlenmesi gibi çalışmalara katılmak suretiyle,
  8. Yönetimin düzgün işlemesine yardımcı olmak. Başkanlık Makamı tarafından verilen teftiş, hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak.