ŞEHİTKAMİL KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ EŞREF BİTLİS PARKI HASTA YAKINLARI KONAKLAMA MERKEZİ İBRAHİMŞEHİR SOSYAL TESİSİ TEK TUŞLA BOR ÖDEME KİLİT TAŞI ÇALIŞMALARI ARABAN SOSYAL TESİSİ MERVEŞEHİR STADI İNTERNET EVİ LOGOMUZ  Bİ DÜNYA YEŞİL EYÜP SULTAN SOSYAL TESİSİ LİG BİRİNCİLİĞİ ENGELSİZ PARKI DÜLÜKBABA MESİRE ALANI İLETİŞİM MERKEZİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU ERİKLİ SOSYAL TESİSİ SOMALİYE UZANAN ŞEFKAT ELİ İBRAHİMLİ KAMULAŞTIRMA
Alleben Yüzme
Havuzu
Göl Kafe
Size en yakın
Möp Kumbaraları
e-möp
E-Devlet
Projeler
Google'da
Başkanımız
Nerede?
Tek Tuşla
Borç Ödeme
İhaleler
E-İmar

.

Duyuru Listesi

İlçemiz hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için duyuru listemize katılınız
 

DÜKKAN SATIŞI

15/08/2018 10:30

 ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Beylerbeyi Mah. 498 Ada 38 Parsel ve Umut Mah. 4933 Ada,10 parselde kayıtlı, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ( c ) fıkrası gereğince Açık Teklif Usulü artırma suretiyle ihale yolu ile satışı yapılacaktır.

 

SIRA No.

DÜKKAN NO

MAHALLE

GENEL BRÜT İNŞAAT ALANI(M²)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT(TL)

İHALE SAATİ

ÖDEME

1

BODRUM KAT 4 NOLU DÜKKAN

BEYLERBEYİ

154,00

500.000,00 TL

15.000,00 TL

10.30

PEŞİN

2

BODRUM KAT 3 NOLU DÜKKAN

UMUT

75,00

120.000,00 TL

3.600,00 TL

10.40

PEŞİN

3

ZEMİN KAT 8 NOLU DÜKKAN

UMUT

50,00

85.000,00 TL

2.550,00 TL

10.50

PEŞİN

4

ZEMİN KAT 11 NOLU DÜKKAN

UMUT

50,00

85.000,00 TL

2.550,00 TL

11.00

PEŞİN

5

ZEMİN KAT 14 NOLU DÜKKAN

UMUT

61,70

100.000,00 TL

3.000,00 TL

11.10

PEŞİN

6

ZEMİN KAT 15 NOLU DÜKKAN

UMUT

61,10

100.000,00 TL

3.000,00 TL

11.20

PEŞİN

7

1. KAT 21 NOLU DÜKKAN

UMUT

35,60

60.000,00 TL

1.800,00 TL

11.30

PEŞİN

8

1. KAT 22 NOLU DÜKKAN

UMUT

54,60

87.000,00 TL

2.610,00 TL

11.40

PEŞİN

9

1. KAT 24 NOLU DÜKKAN

UMUT

54,60

87.000,00 TL

2.610,00 TL

13.30

PEŞİN

10

1. KAT 27 NOLU DÜKKAN

UMUT

148,80

220.000,00 TL

6.600,00 TL

13.40

PEŞİN

11

1. KAT 31 NOLU DÜKKAN

UMUT

148,80

220.000,00 TL

6.600,00 TL

13.50

PEŞİN

12

1. KAT 35 NOLU DÜKKAN

UMUT

54,60

87.000,00 TL

2.610,00 TL

14.00

PEŞİN

13

1. KAT 36 NOLU DÜKKAN

UMUT

54,60

87.000,00 TL

2.610,00 TL

14.10

PEŞİN

14

1. KAT 37 NOLU DÜKKAN

UMUT

35,20

60.000,00 TL

1.800,00 TL

14.20

PEŞİN

  

BEYLERBEYİ DÜKKAN SATIŞI

 

  UMUT DÜKKANLAR SATIŞI

 

İhale 15.08.2018 Çarşamba günü yukardaki tabloda belirtilen saatlerde

Şehitkamil Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 50,00TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.                                                                        

 Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerde aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

 

A) İstekli gerçek kişi ise;

a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,               

f) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir

 

B) İstekli tüzel kişi ise;

            a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,               

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

   h)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir

  

              İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine en geç 14.08.2018 Salı günü saat 12.00’a  kadar  başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

              Bu ihalede satış bedeline KDV uygulanmayacaktır. Diğer vergi, resim, harçlar, tellaliye bedeli,  tapu masrafları ve Gazete İlan Bedeli vb. masraflar ihale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişilere ait olacaktır.

 

         İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.